Technické informace

Termočlánky Super OMEGACLAD® XL

Termočlánkové snímače teploty Super OMEGACLAD® XL se vyznačují nízkým driftem a dlouhou životností. Na základě vlastních plášťových kabelů exkluzivně vyráběných firmou Omega a nejnovějších technologických procesech výroby uplatňovaných firmou Omega, jsou tyto termočlánky s prodlouženou životností vhodné pro měření v těžkých průmyslových podmínkách. Na základě požadavků průmyslu na výrobu

Úvod k infračerveným teploměrům

Jak pracují infračervené teploměry? Základní konstrukce většinou sestává z čočky k soustředění infračervené energie (IR) na detektor, který konvertuje tuto energii na elektrický signál, jenž může být zobrazen v jednotkách teploty po kompenzaci na teplotu okolí. Toto uspořádání usnadňuje měření teploty ze vzdálenosti bez dotyku s daným měřeným objektem. Proto se infračervené teploměry

Úvod do měření teploty, snímače teploty

Jak lze měřit teplotu? Teplota může být měřena řadou rozmanitých snímačů teploty. U všech teplotních snímačů se odvozuje teplota z citlivosti na změnu fyzikální veličiny. Inženýr se obvykle dostává do kontaktu se šesti typy snímačů teploty. Jsou to termočlánkové snímače teploty, odporové snímače teploty a termistory, infračervené (bezdotykové) teploměry, bimetalové teploměry, snímače s roztažitelnými kapalinami a snímače se

Úvod do datalogerů, záznam dat

Co je to dataloger? Technicky vzato je datalogrem každý přístroj, který lze použít k ukládání dat. Toto zahrnuje mnoho systémů sběru dat, jako jsou zásuvné karty do PC nebo systémy se sériovou komunikací používající počítač k záznamu dat v reálném čase. Většina výrobců však považuje za dataloger samostatný přístroj, který umí číst různé typy elektrických signálů a uchovává data ve vnitřní paměti pro jejich pozdější přenos do počítače.

Syndikovat obsah