© Copyright - JAKAR Electronics

 

Informace na tomto serveru se poskytují za předpokladu:

 

Bez záruky jakéhokoliv druhu, buď výslovně nebo předpokládaně, včetně obchodovatelnosti, způsobilosti pro konkrétní účel nebo nezasahování.

 

JAKAR Electronics, spol. s r.o., nepřebírá odpovědnost za chyby nebo vynechání v informacích, jakožto i v ostatních dokumentech, na které je odkazováno nebo jsou k těmto informacím připojeny. V žádném případě nebude firma odpovědná za jakékoliv zvláštní, náhodné, nepřímé nebo vyplývající škody jakéhokoliv druhu, nebo za jakákoliv poškození, včetně a z jakékoliv teorie odpovědnosti, která je ve spojení s použitím těchto informací nebo důvěry v ni nebo jejím důsledkem.

 

Tento WWW server může obsahovat technické nepřesnosti i typografické chyby. Informace zde obsažené, se pravidelně mění. JAKAR Electronics, spol. s r.o. si vyhrazuje právo bez oznámení provádět zlepšení a nebo změny u popsaných výrobků a aktaulizaci poskytovaných informací.